Ευκαιρίες καριέρας
Ευκαιρίες καριέρας
Για κάθε επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί τη κινητήριο δύναμή της. Ειδικότερα, αν είναι εναρμονισμένη με τους ίδιους στόχους, την ίδια κουλτούρα και τις ίδιες αρχές και αξίες.
Εμείς στην Κ. Γκαρτζονίκας αεβε, προσπαθούμε μέσα από την καθημερινή μας λειτουργία να αλλάξουμε τον τρόπο, τη νοοτροπία και τη στάση με την οποία συνήθως οι άνθρωποι βιώνουν την εργασία τους. Επιδιώκουμε να την αντιμετωπίζουν, ως μία διαδικασία απόκτησης εμπειριών, ευκαιριών και κοινωνικοποίησης, μέσα από τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους, πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες.
Αν πιστεύετε ό,τι σας εμπνέει ένα τέτοιο περιβάλλον εργασίας και διαθέτετε επαγγελματισμό, και θετική διάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας το βιογραφικό σας και ενταχθείτε στο δυναμικό της Κ. Γκαρτζονίκας αεβε.