Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Για την εξυπηρέτηση του πελάτη, ο όμιλος διαθέτει τα παρακάτω τμήματα:
  • Τμήμα Πωλήσεων Καινούργιων Επιβατικών
  • Τμήμα Πωλήσεων Καινούργιων Επαγγελματικών
  • Τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων και Operating Leasing
  • Τμήμα Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
  • Τμήμα Ανταλλαγών
  • Τμήμα Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
  • Τμήμα Συντήρησης/service Αυτοκινήτων
  • Τμήμα Φανοποιείου και Βαφείου
  • Τμήμα Ασφαλιστικών Προϊόντων